AKREDİTE EĞİTİMLER

ISO 45001 TEMEL BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:

İş sağlığı ve güvenliği hakkında temel bilgiler, standart şartları, risk değerlendirme, dokümantasyon, ISO 9001 ve ISO 14001 ile ilişkilendirme (entegrasyon), acil durum planları, kanun ve ilgili yönetmelikler hakkında bilgilendirme yapılır.İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin doküman yapısı, el kitabı, prosedürler, destek dokümanlar (talimatlar, formlar, listeler, planlar vb.), hedefler, ihtiyaç duyulan diğer dokümanlar, dokümanların dağıtımı ve kontrolü anlatılır. Örnek çalışmalar ile eğitim zenginleştirilir.

HEDEF KİTLE:

Beyaz yaka çalışanlar.

     Her Türlü Eğitim talebiniz, soru ve görüşlerinizi bize yazın!