AKREDİTE EĞİTİMLER

ISO 14001 TEMEL BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:

Çevre konularının gelişimi, genel bilgiler, çevre yönetim standartlarının gelişimi ve mevcut durumuna kadar olan geçmişi hakkında bilgilendirme yapılır. Çevre yönetim sistemi standardının ana unsurları, kalite yönetim sistemi standartları ile bağlantısı, tehlikeli maddelerin kontrol edilmesi ve ekolojik işaretlemeyi içeren çevre mevzuatı, uluslararası çevre kanunları, bölgesel ve yerel mevzuat, önemli çevre etkilerinin tespit edilmesi için çevre yöntemlerin belirlenmesi irdelenir. Çevre yönetim sisteminin doküman yapısı, çevre el kitabı-prosedürler, destek dokümanlar (talimatlar, formlar, listeler, planlar vb.), hedefler, ihtiyaç duyulan diğer dokümanlar ve bu dokümanların dağıtımı ve kontrolü hakkında bilgilendirme yapılır.Örnek çalışmalar ile eğitim zenginleştirilir.

HEDEF KİTLE:

Beyaz yaka çalışanlar.

     Her Türlü Eğitim talebiniz, soru ve görüşlerinizi bize yazın!