AKREDİTE EĞİTİMLER

ISO TS 18001 TEMEL BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:

İş sağlığı ve güvenliği hakkında temel bilgiler, standart şartları, risk değerlendirme, dokümantasyon, TS 18001, TS 18002 ve ILO-OSH İş güvenliği ve sağlığı yönetim sistemleri kılavuzuyla eşleştirme (entegrasyon), acil durum planları ve mevzuat (kanun ve ilgili yönetmelikler) hakkında bilgilendirme yapılır. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin doküman yapısı, iş sağlığı ve güvenliği el kitabı-prosedürler, destek dokümanlar (talimatlar, formlar, listeler, planlar vb.), hedefler ve ihtiyaç duyulan diğer dokümanlar, bu dökümanların dağıtımı ve kontrolü hakkında bilgiler paylaşıldıktan sonra örnek çalışmalar ile eğitim zenginleştirilir.

HEDEF KİTLE:

Beyaz Yaka Çalışanlar.

     Her Türlü Eğitim talebiniz, soru ve görüşlerinizi bize yazın!