DAVRANIŞ ODAKLI EĞİTİMLER

DAVRANIŞ ODAKLI İSG LİDERLİK YAKLAŞIMI
VE ORGANİZASYONEL İLETİŞİM EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:

Bu eğitim modülü, katılımcılara organizasyonlardaki karar verici yöneticiler ile çalışanlar arasında ki geçmişten gelen alışılmış İSG kültürünü olumlu yönde geliştirmeyi amaçlamaktadır. Mevcut sistemler ile etkin bir güvenlik kültürü oluşturma, sürdürme ve güvenlik kültürünü bir yaşam felsefesi olarak kabul etme, davranış temelli yönetim ve insan faktörlerini kullanarak kabul etme konusunda gerekli bilgileri sağlamayı hedeflemektedir.

HEDEF KİTLE:

Davranış odaklı iş sağlığı ve güvenliği ile ilgilenen tüm çalışanlar.

     Her Türlü Eğitim talebiniz, soru ve görüşlerinizi bize yazın!