DAVRANIŞ ODAKLI EĞİTİMLER

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ VE SİNERJİK ÖĞRENİM İÇİN SUNUM YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

EĞİTİMİN AMACI:

Bu program, daha etkili bir eğitim / sunuma ulaşmak için eğitim programlarının / sunumlarının hazırlanması, ekipmanların kullanımı ve tekniklerin kullanımı hakkında iç / dış eğitmenlere bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

HEDEF KİTLE:

Dahili / harici eğitim veren veya sunum yapan tüm çalışanlar.

     Her Türlü Eğitim talebiniz, soru ve görüşlerinizi bize yazın!