DAVRANIŞ ODAKLI EĞİTİMLER

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:

Ekibi doğru yönetmek için izlenecek yöntemler ve davranışlar benimsetilir. Yönetim geliştirme becerisi kazandırılır.

HEDEF KİTLE:

Müdür ve yönetici pozisyonunda çalışanlar.

     Her Türlü Eğitim talebiniz, soru ve görüşlerinizi bize yazın!