DAVRANIŞ ODAKLI EĞİTİMLER

ETKİLİ İLETİŞİM VE ULUSLARARASI GÖRGÜ KURALLARI

EĞİTİMİN AMACI:

Uluslararası görgü kurallarını profesyonel yaşantıda ve sosyal hayatta uygulanması, saygınlık kazanmak ve işyerinde verimliliği arttırmak hedeflenir.

HEDEF KİTLE:

Yöneticiler ve tüm çalışanlar.

     Her Türlü Eğitim talebiniz, soru ve görüşlerinizi bize yazın!