DAVRANIŞ ODAKLI EĞİTİMLER

DİJİTAL PAZARLAMA VE DİJİTAL İK

EĞİTİMİN AMACI:

Kurumlarımıza ve mesleki kariyerinde ilerlemek isteyen katılımcılarımıza dijital entegrasyon, iletişim, pazarlama, satış ve inovasyon kavramlarını aşılamak, dijital ağlar aracılığı ile yaratıcı çözümler üretmek ve reklam giderleri tarafında tasarruf sağlamak, güncel bilgiler ışığında evrensel iş dünyası ile uyum sağlanması, içeriğinizde yer alan tüm konularda mesleki gelişim ve ilgilenilmesi ön koşulu ile yetkinlik kazanılması amaçlanmaktadır. Endüstri 4.0 çağında kuruluşların e-dönüşümle beraber verimlilik ve karlılığı arttırarak rekabet gücünü yükseltmek hedeflenir.

HEDEF KİTLE:

Davranış odaklı iş sağlığı ve güvenliği ile ilgilenen tüm çalışanlar.

     Her Türlü Eğitim talebiniz, soru ve görüşlerinizi bize yazın!