DAVRANIŞ ODAKLI EĞİTİMLER

KOÇLUK YAKLAŞIMI İLE YÖNETMEK

EĞİTİMİN AMACI:

Yöneticilere koçvari yönetici olmak üzere, etkin dinleme, güçlü soru sorma, yargılamadan iletişim, çalışanın kendini ifade etmesini sağlattırma yetkinliklerini kazandırarak, çatışmaları engellemek, verimliliği ve performansı arttırmak hedeflenir.

HEDEF KİTLE:

Orta düzey yöneticiler, yönetici adayları, ekip liderleri.

     Her Türlü Eğitim talebiniz, soru ve görüşlerinizi bize yazın!