DAVRANIŞ ODAKLI EĞİTİMLER

STRATEJİ VE HEDEF ODAKLI ÇALIŞMA MODELİ

EĞİTİMİN AMACI:

Çalışanların stratejik planlama, sonuç odaklı çalışma modelini benimseyerek başarı grafiklerinin yükseltilmesi hedeflenir.

HEDEF KİTLE:

Tüm çalışanlar için uygundur. Eğitim, hedef sistemine geçmek isteyen ya da kurduğu sistem içinde istenen sonuca varamayan firmalar için uygundur.

     Her Türlü Eğitim talebiniz, soru ve görüşlerinizi bize yazın!