DAVRANIŞ ODAKLI EĞİTİMLER

ÇALIŞANLARLA ETKİLİ İLETİŞİM METOTLARI GELİŞTİRME VE İŞÇİ PSİKOLOJİSİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:

Çalışanlara iş tanımları çerçevesinde, işlerini tam ve zamanında yapmaları, güvenli çalışma ortamı yaratmaları konularında, işbirliği içinde bulunulan pozisyonlardaki çalışanlara verilen iletişim eğitimidir. Verimli, güvenli, çatışma ortamından uzak ve sonuç odaklı iş modelinin yaratılması için verilen yoğun içerikli iletişim programıdır. İşçiler ile iletişimi güçlendirmek ve istenen sonuca varılmasını sağlamak temel amaçtır.

HEDEF KİTLE:

İşçilerle çalışan, işçileri yöneten, işçilerle iletişime dayalı pozisyonlarda çalışan kişiler ve insan kaynakları için uygundur.

     Her Türlü Eğitim talebiniz, soru ve görüşlerinizi bize yazın!