DAVRANIŞ ODAKLI EĞİTİMLER

KURUM KÜLTÜRÜ VE ŞİRKET AİDİYETİ OLUŞTURMA EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:

Kurumsal bağlılık farkındalığı yaratmak, çalışılan kuruma karşı aidiyet duygusunu yükseltmek, turnover (işten ayrılma) oranlarını düşürmek, şirket bağlılığını ve takım olma, şirket olma, birlikte başarma inancını yükseltmek, motivasyonu sağlamak hedeflenir.

HEDEF KİTLE:

Özellikle iyileştirme odağı gündemde olan firmaların, tüm kademedeki yöneticileri, insan kaynakları ve çalışanları.

     Her Türlü Eğitim talebiniz, soru ve görüşlerinizi bize yazın!