KONU BAŞLIKLI EĞİTİMLER

ACİL MÜDAHALE, KRİZ YÖNETİMİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:

Eğitimin katılımcıları operasyonların sürdürülebilirliğini sağlamak, kayıpları asgari düzeyde tutmak ve ortaya çıkan her türlü yıkıcı olaydan sonra krizin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak için temel bilgi ve becerileri edinmeyi hedeflemektedir.

HEDEF KİTLE:

Yöneticiler, mühendisler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, insan kaynakları müdürleri, acil durum müdahalesi ve kriz yönetimi ekibi yöneticileri.

     Her Türlü Eğitim talebiniz, soru ve görüşlerinizi bize yazın!