KONU BAŞLIKLI EĞİTİMLER

UCUZ ATLATILAN KAZA RAPORLAMA,
KAZA OLAY YERİ İNCELEME, KÖK NEDEN ANALİZ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:

Ucuz atlatılan kaza, olay inceleme, kök neden analizi konularında bilgi verilerek bunların raporlarının tutulmasının, işyerine kazandırdıkları ve kaza önlemedeki rolü anlatılır.

HEDEF KİTLE:

İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, yöneticiler ve beyaz yaka çalışanlar.

     Her Türlü Eğitim talebiniz, soru ve görüşlerinizi bize yazın!