KONU BAŞLIKLI EĞİTİMLER

TEHLİKE BELİRLEME, RİSK DEĞERLENDİRME TEMEL EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:

Eğitim modülü, katılımcıların tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrolü için gerekli bilgi ve beceri kazanmasını; çalışma ortamlarındaki temel tehditleri tespit ederek, kaynağında kontrol edilmesini, risk faktörlerini ve uygulama tekniklerini grup çalışmaları ile anlatmaktadır.

HEDEF KİTLE:

Risk değerlendirme ekipleri, yöneticileri, danışmanları ve iş sağlığı ve güvenliği çalışanları.

     Her Türlü Eğitim talebiniz, soru ve görüşlerinizi bize yazın!