KONU BAŞLIKLI EĞİTİMLER

RAPEX RİSK DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:

Eğitim, katılımcılara RAPEX risk değerlendirmesinde, gerekli bilgi ve yetenekleri sağlamayı, bir ürünün tüketicileri maruz bırakabileceği riskleri belirlemede ve sorun olduğunda, etkili karar almasını hedeflemektedir.

HEDEF KİTLE:

Risk değerlendirme ekipleri, yöneticileri, danışmanları ve iş sağlığı ve güvenliği çalışanları.

     Her Türlü Eğitim talebiniz, soru ve görüşlerinizi bize yazın!