KONU BAŞLIKLI EĞİTİMLER

TEHLİKE VE İŞLETİLEBİLİRLİK - HAZOP

EĞİTİMİN AMACI:

Kimyasal işlemlerin yer aldığı proseslerde, tehlikelerin belirlenmesi, mevcut kontrol tedbirlerinin yeterliliğinin sorgulanması, önlemlerin belirlenmesi ve güvenlik yönetiminin oluşturulması için gerekli bilgi ve becerinin kazanımı hedeflenir.

HEDEF KİTLE:

İSG profesyonelleri, iş güvenliği uzmanlığı adayları, kimya ve kimya mühendisliği bölümü öğrenci ve mezunları (Katılımcıların temel düzey risk değerlendirme ve kimyasallarla çalışma hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir).

     Her Türlü Eğitim talebiniz, soru ve görüşlerinizi bize yazın!