KONU BAŞLIKLI EĞİTİMLER

YANGIN ÖNLEME, KORUNMA VE SÖNDÜRME

EĞİTİMİN AMACI:

Yangın önleme, koruma, söndürme ve etki azaltmaya yönelik yangın güvenliğinin sağlanması için gerekli bilgi ve becerinin kazanılması hedeflenir.

HEDEF KİTLE:

İSG Profesyonelleri, iş güvenliği uzmanlığı adayları, mühendislik bölümü öğrenci ve mezunları, işveren ve çalışanlar (Katılımcıların temel düzey risk değerlendirme hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir).

     Her Türlü Eğitim talebiniz, soru ve görüşlerinizi bize yazın!