İŞE SPESİFİK EĞİTİMLER

ENDÜSTRİYEL SAHALARDA TRAFİK VE YAYA YÖNETİMİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:

Bu eğitim modülü, kazaları ve olumsuz olayları önlemek için katılımcılara endüstriyel trafik ve yaya yönetim sisteminin kurulması ve uygulanmasına ilişkin bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.

HEDEF KİTLE:

Tesis trafik yöneticileri, trafik sorumluları, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları.

     Her Türlü Eğitim talebiniz, soru ve görüşlerinizi bize yazın!