İŞE SPESİFİK EĞİTİMLER

ENDÜSTRİYEL ÜRETİMDE İSG EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:

Eğitim modülü, katılımcılara, veriye dayalı sistematik bir yaklaşımla, tehlikeye yol açmadan önce bu etkileri azaltarak, kurumsal hedeflere ulaşmalarını engelleyebilecek potansiyel risklerin etkilerini yönetmeyi öğretmeyi hedeflemektedir.

HEDEF KİTLE:

SEÇ departmanı yöneticileri, İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları, çevre mühendisleri, SEÇ personeli, orta seviye yöneticiler, proje yöneticileri, kalite yönetim sistemi temsilcileri, SEÇ teknisyenleri.

     Her Türlü Eğitim talebiniz, soru ve görüşlerinizi bize yazın!