İŞE SPESİFİK EĞİTİMLER

YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA

EĞİTİMİN AMACI:

15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları hakkında yönetmeliğe göre, yüksekte çalışanlara, oluşabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yolları ile güvenli çalışma yöntemleri konularında bilgi ve becerilerin artırılması hedeflenir.

HEDEF KİTLE:

Yüksekte çalışma yapan çalışanlar, İSG Profesyonelleri.

     Her Türlü Eğitim talebiniz, soru ve görüşlerinizi bize yazın!