İŞE SPESİFİK EĞİTİMLER

KAPALI ALANDAN KURTARMA EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:

Kapalı alanda çalışma ortamlarında, acil durum planı doğrultusunda kurtarma yapabilecek kişilerin yasal mevzuat, acil durum eylem planı ve ilk yardım prosedürleri doğrultusunda kazazedeye yaklaşım ve müdahale konuları teorik ve uygulamalı olarak öğretilir.

HEDEF KİTLE:

Kapalı alanda çalışma yapan çalışanlar, İSG Profesyonelleri.

     Her Türlü Eğitim talebiniz, soru ve görüşlerinizi bize yazın!