İŞE SPESİFİK EĞİTİMLER

İSKELE KURULUMU VE SÖKÜMÜ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:

: İlgili standart ve teknik değerlendirmelerle iskelelerin uygunluğunun tespit edilerek, emniyetli bir şekilde kurulması ve sökülmesi ile ilgili bilgi verilir. İskele kurulumu ve sökümü eğitimlerimiz, teorik ve uygulamalı olarak verilir. Bu eğitimimizle, yapı işlerinde görevli çalışanların yürüttükleri faaliyetlerde ortaya çıkan alınması gereken tedbirler ile ilgili yeterlilik kazandırmak amaçlanır.

HEDEF KİTLE:

Saha süpervizörleri, kurulum veya söküm yapacak olan iskele teknik personelleri, iskele kurulumu ve sökümü yapacak çalışanlar, iskele ile yapılan çalışmaları denetleyecek olan inşaat mühendisleri, makine mühendisleri ve teknikerleri.

     Her Türlü Eğitim talebiniz, soru ve görüşlerinizi bize yazın!