İŞE SPESİFİK EĞİTİMLER

İŞARETÇİ SAPANCI

EĞİTİMİN AMACI:

Sahada kaldırma operasyonlarında çalışmanın doğası gereği ortaya çıkan risklerin, doğru şekilde belirlenerek gerekli güvenlik tedbirlerin alınması, doğru sapan seçimi, işaret dili becerisi kazandırılması (teorik ve pratik)

HEDEF KİTLE:

Yükleme, indirme işi yapan tüm çalışanlar, iş güvenlik uzmanları

     Her Türlü Eğitim talebiniz, soru ve görüşlerinizi bize yazın!